Samorządy
Spółki Komunalne

Dostępne formy finansowania umożliwiają rozwój polskich samorządów i spółek komunalnych! Jako doświadczeni doradcy pomożemy podmiotom z całej Polski pozyskać środki na realizację projektów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności!

Partnerstwo Publiczno Prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne to coraz popularniejsza forma współpracy sektora publicznego oraz prywatnego. Sektor publiczny sięgając po tę formułę zyskuje partnera, który sprawnie i bezproblemowo zrealizuje zaplanowane przedsięwzięcie, a partner prywatny zyskuje stabilnego partnera w postaci samorządu. 

PRZEDSIĘBIORCY

Polskie firmy mogą liczyć na korzystne finansowanie swoich inwestycji i planów biznesowych! Skorzystaj z oferty dla projektów inwestycyjnych, badawczych, promocyjnych, ochrony środowiska oraz współpracy międzynarodowej oraz naukowej!

Projektów rekomendowanych do dofinansowania

Milionów pozyskanych środków

Podpisanych umów o PPP

AKTUALNOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów w ramach konkursu BON NA CYFRYZACJĘ z programu Inteligentny Rozwój. 

Konkurs jest skierowany do podmiotów z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z całej Polski. Dofinansowanie będzie wynosić do 85%. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 60 tys. PLN, maksymalna to aż 300 tys. PLN! Budżet konkursu wynosi 110 mln zł. Nabór wniosków startuje 20 września 2021.

 

Dofinansowanie: Budowa PSZOK i rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w całej Polsce.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków na budowę lub modernizację stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów i/oraz rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Konkurs skierowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z całej Polski. Nabór w trybie ciągłym trwa do 30 czerwca 2022 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków dotyczących instalacji gospodarowania odpadami. Konkurs skierowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z całej Polski. Nabór w trybie ciągłym trwa do 30 czerwca 2022 roku. Pomoc finansową można otrzymać w formie dotacji oraz/lub pożyczki. Wielkość dotacji jest uzależniona od rodzaju inwestycji. Rodzaje inwestycji:

1) Dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.

2) Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji

3) Rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4) Rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).

NASZE REALIZACJE

Z przyjemnością informujemy, że doszło do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Gminą Łubniany a PLADA sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” w trakcie którego, Ingenis sp. z o.o. pełnił rolę doradcy od samego początku postępowania aż do momentu podpisania Umowy.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym została podpisana przez Pawła Wąsiaka, Wójta Gminy Łubniany oraz Łukasza Sokołowskiego, Prezesa PLADA sp. z o.o.

26 nowych kin powstanie w Wielkopolsce!

Niewielkie kina dla 30 widzów, za to wyposażone w sprzęt najwyższej klasy – to nowy standard na kulturalnej mapie województwa wielkopolskiego. Pojawią się w kilkudziesięciu gminach w tym i następnym roku. Wszystko dzięki dofinansowaniu z WRPO o które starało się, z naszym skromnym udziałem, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Dofinansowanie Szpitala w Słubicach

Szpital w Słubicach to bardzo ważny ośrodek. Bliskość granicy i tras tranzytowych powoduje, że z usług szpitala korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu, ale w dużym stopniu również cudzoziemcy. Ilość przyjęć pacjentów do SOR-u (w tym cudzoziemców właśnie) znacznie wyróżnia się w zestawieniu z innymi SOR-ami województwa lubuskiego. To ważne, aby taki szpital wyposażony był w sprzęt najwyższej jakości. Dzięki napisanemu przez nas wnioskowi szpital dostanie ponad 400 000 zł dofinansowania. Zakupiony zostanie m.in. respirator, analizator parametrów krytycznych wraz z systemem do szybkiej diagnostyki kardiologicznej, aparat do US